1.årig overbygningsuddannelse i Åben Dialog og netværksarbejde

For personer der har uddannelse i systemisk og/eller narrativ praksis eller anden relevant efteruddannelse, f eks. Metropols familieterapiuddannelse eller løsningsfokuseret uddannelse.


Uddanelsen
Denne uddannelse retter sig til folk, der ønsker at få tilgang til den dialogiske praksis, som har sin oprindelse i det vestlige Finland. Åben dialog og netværksarbejde (ÅD), som også kaldes Finlandsmodellen.
Denne form for praksis har dels til hensigt at fokusere på det dialogiske moment i den professionelle samtale og dels som en måde at organisere samtaler med klienters/borgeres netværk; det vil sige de personer, som er/kan være en tilgang til borgerens/klientens aktuelle livssituation.

Modellen, som primært er blevet beskrevet af den finske psykolog Jakko Seikkula, har sin oprindelse indenfor behandlingspsykiatrien i Tornio, Finland. ÅD er efterhånden blevet implementeret i andre former for offentlig praksis, f.eks. i Horsens kommune, og egner sig til alle former for institutioner, hvor der er en interesse for at samarbejde med og inddrage resursepersoner, som f.eks. pårørende, kollegaer, venner og fagpersoner som f.eks. sagsbehandlere i kommuner, personale på opholdssteder og socialpsykiatriske botilbud eller familierådgivning.
Du kan læse om ÅD i et interview med Jakko Seikkula på www.widsell.dk/ Åben dialog


Målgruppe:
Da uddannelsen er en overbygning på tidligere uddannelse i systemisk og/eller narrativ praksis, forventes det at deltagerne er funderet i f.eks. spørgsmålspraksis, at forholde sig til forskellige faglige arbejdskontekster og at arbejde med alternative livshistorier.Undervisningen
består af oplæg, øvelser og træning i forskellige momenter, der indgår i ÅD, f.eks. den ikke vidende position, at bruge netværkskort, invitere til og afholde netværksmøde, fokus på forskellen mellem monologisk og dialogisk samtale, brugen af den refleksive positions i ÅD.


Litteratur: Der indgår læsning af bl.a. Jakko Seikkula, Mikhail Bakhtin, Harlene Anderson og Daniel Stern.

Underviser: Mats Widsell, psykoterapeut, underviser og supervisor, mangeårig erfaring i undervisning i systemisk og narrativ praksis og implementering af ÅD blandt andet i Hørsholms kommunes socialpsykiatri og i Horsens kommune.


Start september 2019

Indhold: 9 x 2 dage

Kursussted: Meddeles senere

Sidste tilmeldingsfrist: Den 1.4 2019

Pris: 16.520,00   incl moms
Kurser og gæster i Århus:
Epistemisk Trust


Kurser og gæster i København:
4 dages introduktionsworkshop i Åben Dialog og Netværksarbejde
1 årig overbygningsuddannelse i Åben Dialog og Netværksarbejde

Kalender:
2-2-2019
deadline Epistemisk Trust
1-4-2019
deadline 1.årig overbygningsuddannelse i Åben Dialog og netværksarbejde.
1-4-2019
deadline 2x2 dages introduktionsworkshop i Åben dialog og Netværksarbejde